5.jpg

Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài? Điều kiện, Chủ thể, Hình thức, Lĩnh vực

IMAGE
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài cần những điều kiện gì? Chủ thể hoạt động đầu tư ra nước ngoài? Hình thức đầu tư ra nước ngoài? Lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài?  Công ty Luật Simonlaw chúng tôi sẽ giải thích cụ thể theo từng nội dung trên cho quý khách:   " Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam, nâng vị thế của Việt Nam trên...

Mẫu đơn đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Trong tư vấn đầu tư ra nước ngoài công ty luật Simonlaw xin cung cấp các biểu mẫu, mẫu đơn đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để quý khách có thể xem và tải về sử dụng:   Mẫu đơn đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài   TÊN TCTD, DOANH NGHIỆP --------------------   Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

IMAGE
Thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Công ty luật Simonlaw:  I. CÁC ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: • Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp. • Cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao và các cơ sở dịch vụ khác có hoạt động đầu tư sinh...

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta