6.jpg

Mẫu Báo cáo năng lực tài chính của chủ đầu tư


BÁO CÁO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

1. Kính gửi

2. Nhà đầu tư

Chúng tôi đầu tư dự án tại Việt Nam với nội dung sau

Tên dự án:

Vốn đầu tư thực hiện dự án:

Chúng tôi cam kết có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án này và chịu trách nhiệm với cam kết của mình cũng như chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

Hotlline: 1900 6232
Vp Hà Nội: 0473 090 999  -  Vp HCM: 0873 090 333  -  Mobile: 0987 892 333

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta