4.jpg

Dịch vụ tư vấn lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty Luật SimonLaw cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp trong việc thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài, chúng tôi mong muốn đưa đến cho nhà đầu tư dịch vụ tư vấn chính xác nhất, nhanh nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của nhà đầu tư với mong muốn trở thành nhà cung cấp dịch vụ về lĩnh vực tư vấn đầu tư , tư vấn thành lập công ty nước ngoài uy tín hàng đầu tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài

1. Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài với Simonlaw nhà đầu tư sẽ được: 

- Tư vấn vấn đề Pháp Lý liên quan đến hoạt động đầu tư một cách chính xác và nhanh nhất;

- Cam kết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong việc thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Cung cấp dịch vụ lập công ty trọn gói;

- Cung cấp văn bản pháp lý miễn phí.

2. Dịch vụ pháp lý của SimonLaw bao gồm nhưng không giới hạn trong các hoạt động sau:

- Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

- Xin cấp giấy chứng nhận mã số thuế;

- Khắc dấu tròn, dấu chức danh cho công ty, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng con dấu;

- Hướng dẫn khách hàng kê khai thuế, giao kết hợp đồng thuê nhà sau khi Công ty được thành lập;

- Cung cấp Văn bản pháp Luật theo yêu cầu;

Soạn thảo hồ sơ nội bộ công ty sau khi thành lập công ty:

- Hồ sơ nội bộ công ty;

- Hồ sơ lập tài khoản ngân hàng;

- Hồ sơ kê khai thuế ban đầu;

- Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (VAT);

- Hỗ trợ các thủ tục ban đầu hoạt động công ty như Báo cáo tình hình thực hiện dự án, kê khai thuế trong 03 (Ba) tháng đầu sau khi thành lập;

Thơi gian thực hiện: 15 ngày làm việc (không bao gồm thời gian giải trình, bổ sung hồ sơ – nếu có)

Cung cấp dịch vụ làm nhanh Giấy chứng nhận đầu tư, khắc dấu, mã số thuế theo yêu cầu khách hàng

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta