5.jpg

Thuế - Kế toán

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

IMAGE
(SimonLaw) - Công ty Luật SimonLaw xin gửi tới quý khách hàng Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để quý khách hàng tham khảo, chi tiết vui lòng liên hệ số: 1900 6232 để được tư vấn cụ thể. Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến (24/7) gọi:  1900 6232 ------------------------------------------------------------------------------------ Tên tổ chức, cá nhân:...

MẪU CHỨNG TỪ GHI SỔ

MẪU CHỨNG TỪ GHI SỔ     Bộ (Sở):………..                                                                                                              Mẫu số S02A-H   Đơn vị:………..   CHỨNG TỪ GHI SỔ   Số CTGS :............................Ghi chú....................................................................... Ngày...

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

  Đơn vị báo cáo:..................                                                             Mẫu số B 03 – DN Địa chỉ:...............................                                          (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC                           ...

BẢNG THỐNG KÊ TỜ KHAI XUẤT KHẨU

Mẫu bảng Thống kê tờ khai xuất khẩu BẢNG THỐNG KÊ TỜ KHAI XUẤT KHẨU       Tờ số:...........   Hợp đồng gia công số: ................................ngày.........................Thời hạn......................... Phụ kiện hợp đồng gia công số: ................. ngày .......................Thời hạn ......................... Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ...

BIỂU MẪU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Biểu mẫu nguồn vốn đầu tư.  Do bộ tài chính ban hành   Cơ quan cấp trên:…. Mẫu số B02-CĐT Đơn vị chủ đầu tư:… (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) Ban quản lý dự án:…     NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Quý…..năm…..     Đơn vị tính:….   Nguồn vốn   Số dư đầu quý Phát sinh tăng Phát sinh...

BÁO CÁO THU - CHI LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Biểu mẫu Báo cáo thu- chi lãi đầu tư tài chính do bộ tài chính ban hành   Bảo hiểm xã hội                                                                                      Mẫu số B 09 – BH ……………….                                                                             Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC                                ...

ĐƠN XIN VAY VỐN NGÂN HÀNG

Mẫu đơn xin vay vốn ngân hàng. Tải Mẫu đơn vay vốn ngân hàng ở file đính kèm bên dưới          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – hạnh phúc _________________   ĐƠN XIN VAY VỐN NGÂN HÀNG (DÙNG CHO TỔ CHỨC KINH TẾ)   Kính gửi : Chi nhánh ngân hàng …………….   Tên đơn vị :……………………………………………………………………………….. Địa chỉ...

ĐƠN XIN TRÍCH HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

 ĐƠN XIN TRÍCH GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA(Ban hành kèm theo Công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Tổng cục Hải quan)    CÔNG TY…..                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                  ...

MẪU DANH MỤC KHO VẬT TƯ|SIMONLAW

 Biểu mẫu"Danh mục kho vật tư",Biểu mẫu về danh mục kho vật tư. Nhằm mục đích theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư, công cụ,.....    Bộ (Sở):……..  Đơn vị:……….   DANH MỤC KHO VẬT TƯ Ngày:......................     STT Mã kho Tên kho Ghi chú                       Biểu mẫu"Danh mục kho vật...

MẪU CHI TIẾT THUẾ ĐƯỢC KHẤU TRỪ

MẪU CHI TIẾT THUẾ ĐƯỢC KHẤU TRỪ   CHI TIẾT THUẾ ĐƯỢC KHẤU TRỪ Từ ngày...............Đến ngày................ Loại thuế:..........................Tài khoản:................................. Ngày Số Loại Diễn giải Thuế đầu vào Đã khấu trừ Đã hoàn lại Hàng mua trả lại Không được khấu trừ Số dư nợ phải nộp đầu...

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta