6.jpg

Tư vấn bảo hộ độc quyền Nhãn hiệu hàng hóa

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau, là dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được, thể hiện đưới dạng từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh, bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Nhãn hiệu được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân.

SimonLaw cung cấp dịch vụ đầy đủ liên quan đến việc hỗ trợ Quý khách hàng bảo hộ độc quyền đối với các Nhãn hiệu hàng hóa (logo) nhằm giúp Quý khách hàng yên tâm trong việc sử dụng nhãn hiệu của mình một cách lâu dài trên hàng hóa, dịch vụ của Quý khách hàng.

Dịch vụ tư vấn của SimonLaw bao gồm:

I. Tư vấn miễn phí cho khách hàng trước khi đăng ký Nhãn hiệu:

- Tư vấn lựa chọn và phân loại nhóm (lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu) theo Bảng phân nhóm quốc tế đảm bảo phạm vi bảo hộ rộng, bảo hộ bao vây, phù hợp với lĩnh vực Quý khách hàng đang sản xuất, kinh doanh;

- Tư vấn các phương án cho từng nhãn hiệu, tư vấn thêm các tiền tố khi cần thiết để đảm bảo tính khác biệt khi bảo hộ;

- Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung logo, phối màu khi cần thiết;

- Tư vấn tra cứu Khả năng bảo hộ của Nhãn hiệu;

- Tư vấn những yếu tố được bảo hộ, không được bảo hộ đối với một Nhãn hiệu;

- Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ chối của nhãn hiệu;

II. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:

- Lập tờ khai đăng ký nhãn hiệu;

- Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

- Sao chụp mẫu nhãn hiệu;

- Soạn công văn tiến hành làm nhanh theo yêu cầu của Quý khách hàng;

- Giấy ủy quyền của Quý khách hàng dành cho SimonLaw;

- Các giấy tờ khác có liên quan./

III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;

- Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu; Đại diện Quý khách hàng nhận và trả lời các Công văn của Cục Sở hữu trí tuệ liên quan đến việc thẩm định hồ sơ; Tiếp nhận và gửi Quý khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp.

- Theo dõi xâm phạm nhãn hiệu, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết;

IV. Hỗ trợ sau khi đăng ký nhãn hiệu:

- Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nhiệp.

Hotlline: 1900 6232
Vp Hà Nội: 0473 090 999  -  Vp HCM: 0873 090 333  -  Mobile: 0987 892 333

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta