3.jpg

Loại hình website cần đăng ký với Bộ Công Thương?

Câu hỏi 1: Những đối tượng nào phải tiến hành đăng ký website?

Trả lời:
Các thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký nếu thương nhân, tổ chức đó tiến hành:

1) Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập nhằm cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm các loại hình dịch vụ sau:
- Sàn giao dịch TMĐT
- Website khuyến mại trực tuyến
- Website đấu giá trực tuyến

Ví dụ : vatgia.com...

Và trên mỗi website sau khi đăng ký thành công với Bộ Công thương sẽ được gửi link thông báo đã đăng ký với Bộ công thương và có dấu ấn đã đăng ký với Bộ công thương trên website dẫn đến link đó.

Loại website nào cần đăng ký với bộ công thương

2) Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT.

Câu hỏi 2: Những đối tượng nào phải tiến hành thông báo website?

Trả lời:
- Tất cả các thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành thông báo với Bộ Công Thương về các website TMĐT bán hàng do chính thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Ví dụ: các công ty thiết kế website, công ty giới thiệu dịch vụ (dịch vụ kế toán, dịch vụ vận tải, các loại dịch vụ đưa ra trên website), công ty có website đưa các sản phẩm bán hàng trên website

Những website này sau khi thông báo thành công được xác nhận thành công từ Bộ công thương sẽ có link thông tin đầy đủ trên website của cổng thông tin của bộ công thương

Như vậy quý khách hàng, tổ chức, cá nhân, công ty cần xem để nắm rõ thực hiện chuẩn theo Bộ Công Thương đã đề ra, nhằm tránh bị phạt không mong muốn

Hotlline: 1900 6232
Vp Hà Nội: 0473 090 999  -  Vp HCM: 0873 090 333  -  Mobile: 0987 892 333

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta