5.jpg

Investmentconsultant| Tư vấn đầu tư

1. Định nghĩa của 'Tư vấn Đầu tư': 

Một cố vấn người giúp nhà đầu tư có kế hoạch đầu tư dài hạn của họ. Tư vấn đầu tư, không giống như một nhà môi giới, làm sâu sắc hơn công việc trên việc xây dựng chiến lược đầu tư cho khách hàng, giúp họ đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của họ.

2. Theo Investopedia giải thích "Tư vấn Đầu tư '

Ý tưởng đằng sau một nhà tư vấn đầu tư: Họ là một phần của chiến lược đầu tư cho khách hàng trong một thời gian dài của thời gian đầu tư dự án. Công việc của tư vấn là để chủ động giám sát kế hoạch tư vấn đầu tư giúp các nhà đầu tư và tiếp tục làm việc với các khách hàng như mục tiêu thay đổi theo thời gian.

3. Lời khuyên và tư vấn đầu tư


investmentconsultant| Tư vấn đầu tư simonlawThực tiễn đã chứng minh về mối quan hệ lâu dài và điều kiện cần, đủ giữa các nhà đầu tư với các tư vấn luật đầu tư
Mối quan hệ lâu dài của chúng tôi với khách hàng tư vấn về thể chế tạo ra một cảm giác thực sự làm việc với nhau để giúp đạt được kết quả thành công.

Đội tư vấn của chúng tôi được trực tiếp tham gia với từng khách hàng và trở thành một phần mở rộng của các chuyên gia đầu tư của bạn.

Hotlline: 1900 6232
Vp Hà Nội: 0473 090 999  -  Vp HCM: 0873 090 333  -  Mobile: 0987 892 333

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta