3.jpg

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn bảo hộ độc quyền Nhãn hiệu hàng hóa

IMAGE
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau, là dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được, thể hiện đưới dạng từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh, bằng một hoặc nhiều màu sắc. Nhãn hiệu được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân. SimonLaw cung cấp dịch vụ đầy đủ liên...

Loại hình website cần đăng ký với Bộ Công Thương?

IMAGE
Câu hỏi 1: Những đối tượng nào phải tiến hành đăng ký website? Trả lời:Các thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký nếu thương nhân, tổ chức đó tiến hành: 1) Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập nhằm cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương...

Gia hạn văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu

IMAGE
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn theo thủ tục sau: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia...

Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm viết

IMAGE
Đăng ký bản quyền là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp cá nhân và doanh nghiệp tránh được những xung đột pháp lý phát sinh với những sản phẩm trí tuệ của mình. Bạn đang tìm hiểu về thủ tục Đăng ký bản quyền? Bạn muốn tìm một dịch vụ Đăng ký bản quyền có uy tín? Chúng tôi đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất cho khách hàng trong lĩnh...

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn Đăng ký nhãn hiệu

IMAGE
Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn với nội dung như sau: 1. Sửa đổi, bổ sung đơn: Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp...

Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

IMAGE
Quy trình, thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo pháp luật Việt Nam bao gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận đăng ký đối với: - Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam có giá trị thanh toán trên 1 tỷ đồng Việt Nam; - Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài. Sở khoa học và công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi...

Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch

IMAGE
Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm... dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng mã vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được. SimonLaw cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch cho quý...

Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm kiến trúc

IMAGE
Tác phẩm kiến trúc theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ hiện hành là các bản vẽ thiết kế dưới bất kỳ hình thức nào thể hiện ý tưởng sáng tạo về ngôi nhà, công trình xây dựng, quy hoạch không gian (quy hoạch xây dựng) đã hoặc chưa xây dựng. Tác phẩm kiến trúc bao gồm các bản vẽ thiết kế về mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh, thể hiện ý tưởng sáng tạo về...

Tư vấn đăng ký bảo hộ độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích

IMAGE
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật đối với sản phẩm hoặc quy trình công nghệ, là thành quả lao động sáng tạo của con người, được Nhà nước bảo hộ dưới hình thức thừa nhận và bảo vệ quyền của người trực tiếp tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra Sáng chế, nếu đáp ứng các điều kiện: Có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới,...

Tư vấn đăng ký bảo hộ Bản quyền tác giả

IMAGE
Quyền tác giả là quyền của tác giả đối với các loại hình tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Quyền liên quan là quyền của người biểu diễn đối với cuộc biểu diễn; các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình đối với bản ghi âm, ghi hình; các quyền của tổ chức phát sóng đối với chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. SimonLaw hỗ trợ...

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta