1.jpg

Đầu tư

Những điểm mới của Luật đầu tư năm 2014

IMAGE
Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, thay thế cho Luật Đầu tư năm 2005 với nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là các quy định về cấm đầu tư, đầu tư có điều kiện và cải cách thủ tục hành chính về đầu tư. Quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Thay đổi...

Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 100% vốn đầu tư nước ngoài

IMAGE
Tổ chức/ cá nhân nước ngoài thực hiện đầu tư tại Việt Nam theo hình thức Công ty TNHH hai thành viên trở được hưởng các ưu đãi đầu tư, sự đảm bảo về mặt quyền lợi của Chính phủ Việt Nam. SimonLaw cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp trong việc thực hiện thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam. Các nội dung chính trong lĩnh vực tư vấn thành lập công ty TNHH hai thành viên...

Thành lập công ty TNHH một thành viên 100% vốn đầu tư nước ngoài

IMAGE
Tổ chức/ cá nhân nước ngoài thực hiện đầu tư tại Việt Nam theo hình thức Công ty TNHH một thành viên được hưởng các ưu đãi đầu tư, sự đảm bảo về mặt quyền lợi của Chính phủ Việt Nam. SimonLaw cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp trong việc thực hiện thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam. Các nội dung chính trong lĩnh vực tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên 100%...

Thành lập công ty cổ phần 100% vốn đầu tư nước ngoài

IMAGE
Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức công ty cổ phần để thực hiện dự án tại Việt Nam, SimonLaw chuyên tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn với nội dung chính sau: Các nội dung chính trong lĩnh vực tư vấn thành lập công ty cổ...

Quy trình thủ tục đầu tư

IMAGE
Quy trình và thủ tục đầu tư được diễn giải theo sơ đồ sau đây:  Ghi chú:  - (1), (2), (8), (10): thực hiện tại UBND cấp huyện nơi có dự án (nếu dự án vốn trong nước có diện tích dưới 0,5 ha và vốn dưới 15 tỷ đồng VN): tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (các dự án còn lại). - (3), (9): thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. - (4), (13): tại Sở Xây dụng (dự án FDI, dự án trong...

Hồ sơ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

IMAGE
Sau đây SimonLaw xin cung cấp cho quý khách hàng các trường hợp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: Sau đây SimonLaw xin cung cấp cho quý khách hàng các trường hợp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu...

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

IMAGE
Bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư: Sau đây SimonLaw xin cung cấp cho quý khách hàng các hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục đầu tư : Bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư: Sau đây SimonLaw xin cung cấp cho quý khách hàng các hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục đầu tư...

Dịch vụ thành lập công ty liên doanh

IMAGE
Công ty liên doanh là mô hình nhà đầu tư trong nước liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án tại Việt Nam. Hiện này, Công ty liên doanh được tổ chưc theo loại hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần. SimonLaw đã từng cung cấp dịch vụ pháp lý thành lập công ty liên doanh cho rất nhiều đối tác hoạt động trên lãnh thổ Việt...

Thành lập công ty Liên doanh

IMAGE
Nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam có thể góp vốn đầu tư thành lập Công ty Liên doanh và tiến hành hoạt động tại Việt Nam. SimonLaw xin đề xuất dịch vụ Pháp lý trong việc thành lập Công ty liên doanh tại Việt Nam. Các nội dung chính trong lĩnh vực tư vấn thành lập công ty Liên doanh tại Việt Nam của SimonLaw bao gồm: I. Tư vấn vấn đề Pháp Lý và hướng dẫn chuẩn bị tài...

Gia hạn chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án đầu tư

IMAGE
Dịch vụ Gia hạn chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án đầu tư tại SimonLaw bao gồm: I. Tư vấn vấn đề Pháp Lý và hướng dẫn chuẩn bị tài liệu 1. Tư vấn vấn đề Pháp Lý liên quan - Tư vấn Quy định Pháp Lý về gia hạn chấp thuận địa điểm lập dự án; - Tư vấn quy định Pháp Lý về tiến độ thực hiện dự án; - Tư vấn quy định Pháp Lý về đầu tư; - Tư vấn...

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta