7.jpg

Dịch vụ tư vấn luật pháp thường xuyên

Tư vấn pháp luật thường xuyên| Công ty Luật sư Simonlaw

Simonlaw cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức.

Với sự phát triển kinh tế hiện nay, nhu cầu tìm kiếm các luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm, thông hiểu luật pháp, thông thạo ngoại ngữ để trợ giúp các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong hoạt động kinh doanh hàng ngày là một nhu cầu cần thiết.

Hiểu được nhu cầu đó, SimonLaw sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho quý doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn pháp luật luật sư của SimonLaw cung cấp cho khách hàng gồm nhưng không giới hạn những công việc sau:

 -  Cập nhật các quy định pháp luật, cung cấp các văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của khách hàng và thông báo cho Khách hàng  biết các nghĩa vụ pháp lý cần thiết phải thực hiện theo quy định của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp Việt Nam, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Lao động, Luật Thương Mại…và các văn bản pháp luật khác, liên quan đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng.

Phương thức thực hiện của SimonLaw:

 + Định kỳ hàng tháng, SimonLaw sẽ gửi đến Khách hàng  bản báo cáo tổng hợp về các quy định của pháp luật mới được cập nhật liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng (gửi kèm theo văn bản pháp luật được trích dẫn).  Báo cáo này sẽ được gửi đến Khách hàng qua địa chỉ hòm thư điện tử của khách hàng, hoặc bằng phương tiện khác theo yêu cầu của khách hàng.

 + Tư vấn cho khách hàng ngay khi khách hàng có yêu cầu tư vấn (24/7) về các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng hoặc lĩnh vực khác mà khách hàng quan tâm. Bản tư vấn này sẽ được gửi qua địa chỉ hòm thư điện tử và sẽ được gửi lại bằng văn bản (nếu khách hàng có yêu cầu).

 + Để gửi yêu cầu tư vấn gửi yêu cầu tư vấn qua phương thức băng hòm thư điện tử hoặc fax hoặc bằng văn bản đến cho SimonLaw. Chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng và hẹn thời gian trả lời cho khách hàng.

 -   Hoàn thiện các thủ tục nội bộ doanh nghiệp, soạn thảo Dự thảo các biên bản/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, các thông báo, thư chấp thuận, các mẫu văn bản nội bộ và các văn bản ủy quyền.

 -   Rà soát và dự thảo các mẫu hợp đồng trong giao dịch giữa Khách hàng với với các đối tác và khách hàng của Khách hàng.

 -   Xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, quản lý lao động của Khách hàng.

 

Hotlline: 1900 6232
Vp Hà Nội: 0473 090 999  -  Vp HCM: 0873 090 333  -  Mobile: 0987 892 333

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta