3.jpg

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực may mặc

SimonLaw – hãng luật hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp trong việc thành lập công ty 100% nước ngoài trong lĩnh vực may mặc, gia công hàng may mặc, xuất nhập khẩu hàng may mặc.

Các nội dung chính trong lĩnh vực tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực may mặc của SimonLaw bao gồm:

I.    Tư vấn vấn đề Pháp Lý và hướng dẫn chuẩn bị tài liệu

1.    Tư vấn vấn đề Pháp Lý liên quan

- Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp May mặc;

- Tư vấn quy định Pháp Lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh May mặc của nhà đầu tư;

- Tư vấn quy định Pháp Lý về vốn đầu tư và địa điểm trụ sở chính Công ty;

- Tư vấn quy định Pháp Lý về thuế liên quan đến doanh nghiệp May mặc;

- Tư vấn quy định Pháp Lý về ưu đãi đầu tư đối với lĩnh vực May mặc;

- Tư vấn quy định Pháp Lý khác có liên quan như Lĩnh vực xuất nhập cảnh cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thủ tục xin visa tạm trú, thẻ tạm trú, thường trú tại Việt Nam...

2.    Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu

- Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ Pháp Lý của địa điểm đặt trụ sở chính Công ty;

- Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ nội bộ của chủ sở hữu Công ty là Pháp nhân nước ngoài;

- Hướng dẫn nhà đầu tư phương thức chứng minh năng lực tài chính;

- Hướng dẫn nhà đầu tư hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ từ nước ngoài;

- Hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục xin Visa tạm trú, thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam;

- Hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục khác trog việc thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

3.    Kiểm tra, đánh giá tính Pháp Lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của nhà đầu tư

Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các Luật sự chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tnh hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

Trong trường hợp Quý khách hàng cần Luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối táccho thuê nhà, đất, người lao động phục vụ cho việc thành lập SimonLaw  sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.

 Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ liên quan.

II.  Thực hiện công việc theo ủy quyền

-  Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, và theo dõi tiến trình hồ sơ tại cơ quan chức năng;

- Thông báo đến nhà đầu tư tiến trình xử lý hồ sơ đã nộp tại cơ quan chức năng;

-  Nhận Giấy chứng nhận đầu tư từ cơ quan chức năng và bàn giao cho nhà đầu tư;

-  Đại diện thực hiện thủ tục xin cấp Mã số thuế Công ty;

-  Đại diện thực hiện thủ tục xin cấp Dấu và Giấy chứng nhận con dấu Công ty;

-  Hướng dẫn khách hàng kê khai thuế, giao kết hợp đồng thuê nhà sau khi Công ty được thành lập;

IV. Cam kết sau thành lập

+ Soạn thảo điều lệ công ty và hồ sơ nội bộ doanh nghiệp;

+ Cung cấp Văn bản pháp Luật theo yêu cầu;

+ Hỗ trợ các thủ tục ban đầu hoạt động công ty như Báo cáo tình hình thực hiện dự án, kê khai thuế trong 03 (Ba) tháng đầu sau khi thành lập.

Hotlline: 1900 6232
Vp Hà Nội: 0473 090 999  -  Vp HCM: 0873 090 333  -  Mobile: 0987 892 333

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta