7.jpg

Bất động sản và xây dựng


Tư vấn về bất động sản là một trong những lĩnh vực hoạt động tư vấn của Công ty luật sư SimonLaw

tư vấn luật Bất động sản và xây dựng tại Luật simonlaw

Với những luật sư chuyên ngành bất động sản và xây dựng của luật SimonLaw giàu kinh nghiệm trong các khía cạnh của lĩnh vực tạo lập, phát triển bất động sản, bán, mua, cho thuê, cho thuê lại, và các quy định về bảo đảm đối với bất động sản liên quan đến thương mại, bán lẻ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu đô thị…

Hoạt động tư vấn bất động sản và xây dựng của SimonLaw bao gồm:

- Tư vấn, soạn thảo các tài liệu có liên quan đến các biện pháp bảo đảm, giấy nợ, cầm cố, thế chấp, và các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Xây dựng...

- Thẩm tra tính pháp lý theo yêu cầu của khách hàng đối với bất động sản, đưa ra các ý kiến pháp lý và đánh giá rủi ro thương mại liên quan đến các giao dịch bất động sản;

- Cấu trúc và đề ra chiến lược, giải pháp hạn chế rủi ro, giảm thiểu nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với các dự án bất động sản.

Với những chuyên gia luật Simonlaw tự tin sát cánh cùng khách hàng mang lại những tư vấn hiệu quả cho nhà đầu tư.

Hotlline: 1900 6232
Vp Hà Nội: 0473 090 999  -  Vp HCM: 0873 090 333  -  Mobile: 0987 892 333

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta